วิทยากร โค้ช และ นักโปรแกรมจิตใต้สำนึด เพื่อการพัฒนาและการบำบัด

เกี่ยวกับเรา

ผมชื่อ อาจารย์สุวัชชัย แก้วทรัพย์ศักดิ์

ผมชื่อ
อาจารย์สุวัชชัย แก้วทรัพย์ศักดิ์

ลูกศิษย์และคนรู้จักส่วนใหญ่มักจะเรียก “อาจารย์โจ้ เจลเบรค” หรือ “โค้ชโจ้ เจลเบรค” ผมจบการศึกษาด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล และมีประสบการณ์ในการทำงานด้านฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรมามากกว่า 20 ปี ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท วิลพาวเวอร์ พลัส จำกัด และ CEO บริษัท โซล บอดี้ มายด์ จำกัด

ปัจจุบัน ผมทำงาน 3 อย่าง คือ

  1. วิทยากร บรรยายให้กับหน่วยงานทั้งภาคเอกชนและภาครัฐ
  2. โค้ชผู้บริหาร ด้วยศาสตร์การโค้ชสากล โดยได้รับการรับรองจากสหพันธ์โค้ชนานาชาติ
  3. นักโปรแกรมจิตใต้สำนึกเพื่อการพัฒนาและการบำบัด

นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 เป็นต้นมา ผมได้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพของตัวเองโดยการเป็นวิทยากรภายในองค์กร บรรยายให้กับพนักงานภายใน รวมถึงมีโอกาสเป็นวิทยากรรับเชิญไปบรรยายให้กับหน่วยงานภายนอก ในหัวข้อด้านการบริหาร ภาวะผู้นำ ทักษะหัวหน้างาน ทักษะการบริการ การทำงานเป็นทีม การสื่อสาร การบริหารเวลา การพัฒนาตนเอง การสร้างทัศนคติเชิงบวก การนำเสนอ และอื่นๆ อีกมากมาย

นอกจากนี้ผมยังมีความสนใจศาสตร์ด้านการโค้ช ศาสตร์ด้าน NLP และศาสตร์การโปรแกรมจิตใต้สำนึกเพื่อการพัฒนาและการบำบัด ซึ่งจะได้มีการแบ่งปันความรู้ใน Website นี้

ผมมีปรัชญาในการดำเนินชีวิต คือ “ถ้ามัวแต่จะทำข้อสอบอนุบาล แล้วเมื่อไรชีวิตจะจบมหาวิทยาลัย”  หมายความว่า ในชีวิตเรานั้นอย่าคิดว่าจะเผชิญอะไรง่าย ๆ ทุกอย่างคือบททดสอบ และการที่เราจะผ่านบททดสอบนั้น ๆ ไปได้ เราต้องพัฒนาตนเอง และเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา

ผมอยากให้ website: www.suwatchai.com นี้ได้มีโอกาสส่งมอบความรู้ แนวคิด กำลังใจ แรงบันดาลใจ และแบ่งปันความสุข ให้แก่ทุกคน อีกทั้งยังเป็นช่องทางหนึ่ง ที่จะทำให้ทุกคนได้มีโอกาสรู้จักผมในฐานะ วิทยากรมืออาชีพ โค้ช นักโปรแกรมจิตใต้สำนึก และนักเขียน ให้มากยิ่งขึ้น

ประสบการณ์ส่วนหนึ่งในการเป็นวิทยากร