วิทยากร โค้ช และ นักโปรแกรมจิตใต้สำนึด เพื่อการพัฒนาและการบำบัด

Change your point of view

เปลี่ยนมุมมอง ปรับมุมคิด ผู้จัดการมือใหม่

บทที่ 1: เปลี่ยนมุมมอง ปรับมุมคิด ผู้จัดการมือใหม่

                สิ่งแรกที่อยากให้คุณรับรู้และเข้าใจเมื่อคุณได้รับตำแหน่งผู้จัดการมือใหม่ป้ายแดง คือ มุมมองที่คุณต้องปรับเปลี่ยน เพราะอย่าลืมว่า วันนี้คุณไม่ได้อยู่ในตำแหน่งเดิมอีกต่อไปแล้ว เปรียบได้เหมือนกับวันก่อน คุณขับรถยนต์ส่วนตัวไปไหนมาไหนลำพังคนเดียว ไม่ต้องรับผิดชอบใคร ๆ ดูแลเพียงตัวเองเท่านั้น แต่วันนี้เปลี่ยนหน้าที่ความรับรับผิดชอบมาเป็นกัปตันขับเครื่องบิน มีผู้โดยสารคนฝากความหวังไว้กับคุณมากมาย แน่นอนคุณจะเอามุมมองของการขับรถยนต์ส่วนตัวมาใช้กับการขับเคลื่อนเครื่องบินโดยสารไม่ได้ มาเรียนรู้กันว่าคุณควรต้องปรับมุมมองอะไรบ้าง ไม่ใช่เพื่อเพิ่มความกดดันให้ตัวเอง แต่เพื่อเตรียมพร้อม ทั้งกาย และใจ ไว้รองรับการเปลี่ยนแปลงในด้านดีของชีวิตคุณ

 • บริหารความคาดหวังที่เพิ่มขึ้น

จากเดิมที่คุณทำงานรับผิดชอบงานของตัวเองเพียงอย่างเดียว แต่พอคุณได้รับตำแหน่งใหม่ขึ้นเป็นผู้จัดการ ความคาดหวังจากผู้บริหารองค์กรที่มีต่อคุณย่อมเปลี่ยนไป จากเดิมหวังเพียงให้คุณ

 • ทำงานของตัวเองให้บรรลุตามความรับผิดชอบที่คุณได้รับ มาเป็นคาดหวังเพิ่มให้คุณดูแลลูกน้องของคุณให้ทำงานสำเร็จด้วยเช่นกัน
 • พัฒนาตนเองอย่างเดียว มาเป็นคาดหวังเพิ่มให้คุณดูแลช่วยพัฒนาลูกน้องของคุณด้วย
 • มีภาวะผู้ตามที่ดี มาคาดหวังเพิ่มให้คุณมีภาวะผู้นำ
 • ที่เคยมีมุมมองจากฝากของพนักงานเพียงอย่างเดียว มาคาดหวังให้คุณมองในมุมขององค์กรเพิ่มขึ้น

และแน่นอนเมื่อคุณมาเป็นผู้จัดการ คุณย่อมมีความคาดหวังจากบุคคลที่อยู่ในความดูแลหรือลูกน้องคุณนั่นเอง เขาคาดหวังให้คุณ

 • มีความรับผิดชอบ และเป็นต้นแบบในการทำงานที่ดี
 • มีทักษะในการบริหารที่ดี ทั้งการบริหารคน และการบริหารงาน
 • ให้คำแนะนำ ให้การสนับสนุน และสามารถปกป้องดูแลเขาได้
 • ยุติธรรม ไม่ลำเอียง
 • มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ที่ดี
 • เคารพสิทธิส่วนบุคคลของลูกน้อง

ถึงตรงนี้ตัวคุณเองในฐานะผู้จัดการ จะแวดล้อมไปด้วยความคาดหวังจากคนทั้งที่อยู่เหนือคุณ คือ ผู้บริหาร และคนที่อยู่ใต้คุณ คือ ลูกน้อง เปรียบตัวคุณเหมือนไส้แซนวิชที่ถูกประกบด้วยขนมปังทั้งข้างบนและข้างล่าง แต่อย่างที่ทุกคนรู้ ๆ กัน แซนวิชมันจะรสชาติดีมันอยู่ที่ไส้ ดังนั้นผู้จัดการมือใหม่จงทำตัวให้เป็นไส้ที่ขนมปังปรารถนา เพื่อยกระดับความอร่อยของแซนวิชให้มีแต่คนอยากลิ้มลอง

 • ระวังกับดักแห่งความสำเร็จ
 • ไม่ฟังความคิดคนอื่น

การมีตำแหน่งผู้จัดการใหม่มาค้ำคอ อาจจะทำให้หลายคนเริ่มปิดกั้นความคิดจากรอบด้าน และแสดงความมั่นใจในความคิดของตัวเอง เพื่อแสดงอำนาจความเป็นผู้จัดการของตัวเองออกมาให้คนรอบข้างได้เห็น

วิธีแก้ไขคือ ให้คิดว่าตำแหน่งผู้จัดการที่เราได้มา ก็คือ ความรับผิดชอบที่เพิ่มอีกส่วนหนึ่งซึ่งเรายังต้องการความคิดเห็นจากคนรอบข้างทั้งเพื่อนร่วมงาน ลูกน้อง เพื่อใช้ในการวางแผน การแก้ปัญหา และการตัดสินใจตัดสินในการทำงาน ไม่ได้เป็นการเสียหน้าเลย ถ้าเราจะใช้ความคิดของคนอื่น ๆ มาใช้เป็นข้อมูลประกอบในการทำงาน ให้ใช้สุภาษิตของช่างตัดผมที่ว่า “หลายหัว ย่อมดีกว่าหัวเดียว”

 • ไม่ไว้ใจผู้อื่น

ผู้จัดการมือใหม่หลาย ๆ คน มักไม่แน่ใจว่าลูกน้องตัวเองจะทำงานนั้น ๆ ได้สำเร็จหรือไม่ โดยเฉพาะถ้ายิ่งไม่รู้มือกันมาก่อน ผู้จัดการมือใหม่จึงมักจะทำอยู่ 2 อย่าง คือ เริ่มล้วงลูก จุกจิกกับลูกน้องทุกขั้นตอนการทำงาน หรือไม่ก็ ระแวงจนไม่กล้ามอบหมายงานให้ลูกน้องไปทำ โดยเฉพาะงานที่สำคัญ ๆ เก็บงานไว้ทำเอง จนผู้จัดการมือใหม่หลาย ๆ คน งานท่วมหัว แต่ลูกน้องนั่งสบาย ไม่มีงานทำ  เป็นการดีที่ผู้จัดการจะไม่ “ประมาท” ในการมอบหมายงาน หรือ ติดตามงาน แต่ถ้าระแวงมากจนเกินไป จะถูกลูกน้องตั้งข้อหา “ประสาท” ให้โดยไม่รู้ตัว

 ซึ่งผู้จัดการมือใหม่จะได้มาเรียนรู้กัน ต่อไปเรื่องของการมอบหมายงาน และการติดตามงาน ในหนังสือเล่มนี้

 • เริ่มเท้าไม่ติดดิน

ผู้จัดการมือใหม่ หลายคนอาจจะได้ สิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มขึ้นที่มาพร้อมกับตำแหน่ง เช่น รถประจำตำแหน่ง ห้องทำงาน มีเลขานุการ มีลูกน้อง พอสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย ชีวิตเริ่มไม่ติดดิน จากที่เคยออกไปทำงานที่หน้างาน ไปพบลูกค้า ออกสำรวจตลาด กับเปลี่ยนมานั่งบริหารงานอยู่กับโต๊ะ รอรับข้อมูลจากลูกน้องที่หน้าจอคอมพิวเตอร์ ห่างเหินจากแหล่งข้อมูลที่แท้จริง

จากคนที่เคยเข้าพบพูดคุยด้วยง่าย ๆ สัมผัสถึง เริ่มต้องมีพิธีรีตรองเพิ่มขึ้น กว่าจะได้เข้าพบต้องนัดล่วงหน้า

ทำตัวให้เหมือนปกติครับ อย่าทำให้ตำแหน่งใหม่ของคุณ เป็นอุปสรรคที่ขวางกั้นทำให้คุณเป็นคนที่คนอื่นเข้าไม่ถึง  มิเช่นนั้น พอวันหนึ่งข้างหน้าคุณอยากจะเดินเข้าไปหาคนอื่น เกราะที่คุณสร้างขึ้นโดยไม่รู้ตัว จะทำให้คุณเข้าถึงคนอื่นได้ยากเช่นกัน  

 • ทำตัวเป็นน้ำเต็มแก้ว

ผู้จัดการมือใหม่หลายคนพอเริ่มรับตำแหน่ง ก็ทำตัวเป็นน้ำเต็มแก้ว หรือบางคนถึงขนาดคว่ำแก้วน้ำ หลงระเริงคิดว่า “ฉันแน่” ไม่ยอมรับอะไรใหม่ ๆ อีกต่อไป อยากจะบอกว่า ถ้าคุณคิดและเป็นเช่นนั้นคุณกำลังติดกับดักความสำเร็จของตัวเอง เพราะความรู้ ทักษะ ความสามารถที่ทำให้คุณมาถึงจุดนี้ ไม่เพียงพอจะทำให้คุณได้ไปต่อ

 ความรู้ ทักษะและความสามารถต่าง ๆ ที่คุณใช้ตอนที่คุณยังเป็นพนักงานธรรมดาและทำให้คุณประสบความสำเร็จได้เลื่อนตำแหน่งเรื่อย ๆ จนมาเป็นผู้จัดการ กับความรู้ ทักษะ และความสามารถที่จะทำให้คุณเป็นผู้จัดการที่ดี มันคนละเรื่องกัน เหมือนกับว่าวันหนึ่งคุณประสบความสำเร็จใช้ขอเบ็ดที่ตกปลาตัวใหญ่มาได้ แล้วดีใจคิดว่าจะใช้ขอเบ็ดอันเดิมมาหั่นแร่เนื้อปลาทำกับข้าว สู้เอาเวลาที่จะทู่ซี้ใช้ขอเบ็ดอันนั้น เปิดใจรับหาเครื่องมือที่เหมาะสมกับการแร่ปลาจะดีกว่า

 • เปิดรับเพื่อเติมเต็มความรู้ และทักษะสำหรับผู้จัดการมือใหม่

ในบทต่อ ๆ ไปของหนังสือเล่มนี้จะกล่าวถึงความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับผู้จัดการมือใหม่ คือ

 • การสร้างความไว้วางใจ
 • การสร้างมนุษยสัมพันธ์
 • การวางแผนและตั้งเป้าหมาย
 • การมอบหมายงาน การสั่งงาน และการติดตามงาน
 • การสอนงาน
 • การสร้างแรงจูงใจ
 • การให้ Feedback
 • การสร้างทีมงาน
 • การสื่อสาร
 • การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา
 • การบริหารเวลา

การเปิดใจรับและเติมเต็มความรู้และทักษะเหล่านี้ จะช่วยให้ผู้จัดการมือใหม่มั่นใจในการบริหารงาน และบริหารคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

“เริ่มต้นดีมีชัยไปกว่าครึ่ง” แต่ถึงแม้เริ่มต้นไม่ดี (ไปแล้ว) สำหรับผู้จัดการมือใหม่บางคน ก็สามารถมีชัยได้เช่นกัน ถ้าปรับตัวทัน !!!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram